Գլխավոր էջ Gyumri Community Procurement

Գյումրու համայնքապետարանի կարիքների համար սուբվենցիոն ծրագրի շրջանակներում Գյումրի քաղաքի թվով 29 փողոցների հիմնանորոգման աշխատանքներ

Գյումրու քաղաքապետարանի կարիքների համար թափառող կենդանիների ստերլիզացման ծառայության ձեռքբերում

Գյումրու քաղաքապետարանի կարիքների համար չափագրման ծառայության ձեռքբերում

Գյումրու քաղաքապետարանի կարիքների համար ներքին աուդիտի ծառայության ձեռքբերում

Գյումրու համայնքապետարանի կարիքների համար Ամանորյա դեկորների վերանորոգման և տեղադրման աշխատանքների ձեռքբերում

Գյումրու համայնքապետարանի կարիքների համար Ամանորյա պարկերի ձեռքբերում

Գյումրու համայնքապետարանի կարիքների համար սոցիալական բնակարանների վերանորոգման աշխատանքնների ձեռքբերում

Գյումրու համայնքապետարանի կարիքների համար համակարգիչների և տպիչներ ձեռքբերում

Համայնքային այգիների ու պուրակների բարեկարգման աշխատանքների արևային ֆոտովոլտային կայանի կառուցման Գյումրի համայնքի Ալեք Մանուկյանի կամուրջի վերոնորգման մարզադպրոցի և երաժշտական դպրոցի դահլիճի վերանորոգման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման և փորձաքննության եզրակացության տրամադրման ծառայություններ

Սուբվենցիոն ծրագրի շրջանակում Գյումրի համայնքի թվով 29 փողոցների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման և փորձաքննության եզրակացության տրամադրման ծառայություններ

Գյումրու քաղաքապետարանի կարիքների համար բազալտե խճի ձեռքբերում

Գյումրու քաղաքապետարանի կարիքների համար աղբամանների ձեռքբերում

Գյումրու քաղաքապետարանի կարիքների համար Նստարանների և աղբամանների ձեռքբերում

Գյումրու քաղաքապետարանի կարիքների համար ապահովագրության ծառայության ձեռքբերում

Գյումրու քաղաքապետարանի կարիքների համար չափագրման ծառայությունների ձեռքբերում

Սուբվենցիոն ծրագրի շրջանականերում որակի տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայությունների ձեռքբերում

Գյումրու քաղաքապետարանի կարիքների համար նստարանների և աղբամանների ձեռքբերում

Շիրակի մարզի Գյումրի քաղաքի Ոստիկանության շենքի մուտքի փողոցի հիմանորոգման աշխատանքներ

Սուբվենցիոն ծրագրի շրջանականերում որակի տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայություններ

Սուբվենցիոն ծրագրի շրջանակում Գյումրի քաղաքի բազմաբնակարան շենքերի էներգաարդյունավետության արդիականացման աշխատանքներ

Շիրակի մարզի Գյումրի համայնքի չորրորդ երաժշտական դպրոցի շենքի վերանորոգման և շենքի ջեռուցման համակարգի աշխատանքներ

Գյումրու քաղաքապետարանի կարիքների համար դպրոցական պայուսակների ձեռքբերում

Շիրակի մարզի Գյումրի համայնքի Տիկնիկային թատրոնի վերանորոգման աշխատանքներ

Շիրակի մարզի Գյումրի համայնքի Ստեփան Ալիխանյանի անվան տիկնիկային թատրոնի շենքի տանիքի վերականգման աշխատանքներ

Սուբվենցիոն ծրագրի շրջանականերում Գյումրի քաղաքի թվով 22 փողոցների հիմնանորոգման. աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայություններ

Աբովյան փ. 232 հասցեում պատկերասրահի փայտե պաշգամբի վերականգման աշխատանքներ

Սուբվենցիոն ծրագրի շրջանականերում Գյումրի քաղաքի թվով 22 փողոցների հիմնանորոգման շին. աշխատանքներ

Գյումրի քաղաքի մի քանի փողոցների երթեվեկելի մասի տուֆե սալաքարերով վերանորոգման շին աշխատանքներ եվ Գյումրի քաղաքի փողոցների ճաքերի հանքաձյութով տարալցման աշխատանքներ

Գյումրի քաղաքի փողոցների և հրապարակների երթևեկելի մասում ասֆալտբետոնե ծածկույթի փոսային նորոգման երկրորդ փուլի աշխատանքներ

Գյումրու քաղաքապետարանի կարիքների համար մետաղադրամ ընդունող սարքերի և տեսախցիկների ձեռքբերում

Գյումրու քաղաքապետարանի կարիքների համար սուբվենցիոն ծրագրի շրջանակում բազմաֆունկցիոնալ տեխնիկայի ձեռքբերում

Գյումրի քաղաքի Անի թաղամասի ճանապարհների հիմնանորոգման եվ փողոցային լուսավորության արդիականացման տեխնիկա-տնտեսական հիմնավորում

Սուբվենցիոն ծրագրի շրջանակում նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման և փորձաքննության եզրակացության տրամադրման ծառայություններ

Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման և փորձաքննության եզրակացության տրամադրման ծառայություն

Սուբվենցիոն ծրագրի շրջանակում Գյումրի համայնքի թվով 22 փողոցների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման և փորձաքննության եզրակացության տրամադրման ծառայություններ

Թափառող կենդանիների ստերլիզացման/ ամլացման ծառայություններ

Գյումրու քաղաքապետարանի կարիքների համար չափագրման ծառայության ձեռքբերում

Գյումրու քաղաքապետարանի կարիքների համար ծաղկային կոմպոզիցիաների ձեռքբերում

Անապահով շահառուների համար նախատեսված բաղնիքի և վարսավիրական ծառայությունների ձեռք բերման և գնման պայմանագրեր:

Գյումրու համայնքապետարանի կարիքների համար բենզինի գնման պայմանագիր:

Գյումրու համայնքապետարանի կարիքների համար հակասառիչ հեղուկի գնման պայմանագիր: