Home Տեղեկատվական կենտրոն Հայտարարություններ Հայտարարություն

                                                                Ամփոփաթերթ և Տեղեկանք

«Գյումրու քաղաքային ճանապարհների և փողոցների լուսավորության ծրագրի» շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման մասին» հանրային բաց լսման և քննարկման

Ամփոփաթերթ, Տեղեկանք