Home Տեղեկատվական կենտրոն Հայտարարություններ Հայտարարություն
Չորեքշաբթի, 02 Հոկտեմբեր 2013 10:26

ՀՀ Շիրակի մարզի Գյումրու քաղաքապետարանի աշխատակազմի համայնքային ծառայության առաջատար պաշտոնների խմբի երրորդ ենթախմբի ներքոգրյալ թափուր պաշտոնները զբաղեցնելու համար

հավելված 1

Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Գյումրու քաղաքապետարանի աշխատակազմի համայնքային ծառայության կրտսեր պաշտոնների խմբի առաջին և երկրորդ ենթախմբերի ներքոգրյալ թափուր պաշտոնները զբաղեցնելու համար

հավելված 2

հավելված 3

հավելված 4

հավելված 5