Գլխավոր էջ Տեղեկատվական կենտրոն Հայտարարություններ Հայտարարություն

«Վանաձորի համայնքապետարանի աշխատակազմ» համայնքային կառավարչական հիմնարկի «Դաշինք հանուն կայուն և կանաչ կառավարման» ծրագրի կարիքների համար ավլող մեքենաների ձեռքբերում։Ընթացակարգի ծածկագիրը՝ TS/2020/421-733_VM/Sup-11:

Մրցույթը անց է կացվում ԵՄ PRAG ընթացակարգերի համաձայն, ուստի փաստաթղթերը կազմված են անգլերեն լեզվով: Մրցույթին մասնակցելու համար անհրաժեշտ հրահանգները՝ ժամանակացույց, հարց ու պատասխան, անհրաժեշտ փաստաթղթեր, մրցութային փաթեթի լրացվող ֆայլեր և այլն ներառված են c4b_itt_en INSTRUCTIONS TO TENDERERS ֆայլում:

Պատվիրատուից պարզաբանում պահանջելու վերջնաժամկետ `03 Հուլիս 2023

Պատվիրատուի կողմից պարզաբանում տալու վերջնաժամկետ ` 10 Հուլիս 2023

Մրցույթները ներկայացնելու վերջնաժամկետ ` 18 Հուլիս 2023, 17:00

Մրցույթի բացման նիստ ` 01 Օգոստոս 2022, 14:00

Հայտատուի կողմից մրցութային փաթեթի լրացվող ֆայլերնեն՝ c4f_annexiitechspeciiitechoffer_en c4g_annexivfinoffer_en c4o1_fif_en c4o2_lefind_en կամ c4o3_lefcompany_en c4l_tenderform_en Accompanying Note

Բեռնել ` TS/2020/421-733_VM/Sup-11

Procurement of sweeper trucks for the needs of the "Alliance for Better City Governance" program of “Vanadzor Municipality Staff” Community Management Institution. Procedure code: TS/2020/421-733_VM/Sup-11.

The competition is conducted in accordance with EU PRAG procedures, so the documents are prepared in English. The instructions for participating in the competition - schedule, question and answer, necessary documents, files for the tender package, etc. - are included in the file c4b_itt_en INSTRUCTIONS TO TENDERERS.

Deadline for requesting clarifications from the contracting authority ` 03 July 2023

Last date on which clarifications are issued by the contracting authority ` 10 July 2023

Deadline for submission of tenders ` 18 July 2023, 17:00

Tender opening session ` 01 August 2023, 14:00

The files to be filled in the tender package by the tenderer are: c4f_annexiitechspeciiitechoffer_en c4g_annexivfinoffer_en c4o1_fif_en c4o2_lefind_en or c4o3_lefcompany_en c4l_tenderform_en Accompanying Note

Download TS/2020/421-733_VM/Sup-11