Home Տեղեկատվական կենտրոն Հայտարարություններ Հայտարարություն

Ամփոփաթերթ և Տեղեկանք

«Գյումրի համայնքի կոշտ կենցաղային թափոնների կառավարման ռազմավարական պլան» հարցի հանրային բաց լսման և քննարկման

Ամփոփաթերթ և Տեղեկանք