Home Տեղեկատվական կենտրոն Հայտարարություններ Հայտարարություն

Աշխատանքի հայտարարություն

Պաշտոն։  Ֆինանսական և ադմինիստրատիվ հարցերով օգնական (2 հաստիք՝ Վանաձոր, Գյումրի)

Կազմակերպություն։  Վանաձորի համայնքապետարան

Աշխատանքի վայր։  Վանաձոր համայնք, Գյումրի համայնք

Դիմելու վերջնաժամկետ։  12 մարտի 2021 թ․

Աշխատանքի տևողություն։  3 տարի (3 ամիս փորձաշրջանով)

Աշխատանքի ակնկալվող մեկնարկ։  22 մարտի 2021 թ․

Նկարագրություն.  Վանաձորի համայնքապետարանը՝ համագործակցելով Գյումրու համայնքապետարանի և Լեհաստանի Պիլա քաղաքի համայնքապետարանի հետ, ԵՄ ֆինանսավորմամբ սկսում է ԴԱՇԻՆՔ՝ հանուն կայուն և կանաչ կառավարման (ԿԿԿ ԴԱՇԻՆՔ) ABC.GoV: Alliance for Better City Governance, and in Armenian)) ծրագիրը։ Ծրագիրը մեկնարկել է 2021թ փետրվարի 1-ից։

Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է ընտրել Ֆինանսական և ադմինիստրատիվ հարցերով օգնականներ Վանաձոր և Գյումրի համայնքներում ծրագրի ֆինանսական կառավարման և ադմինիստրատիվ կառավարմանը աջակցելու համար։

Հիմնական պարտականությունները․

• Օգնել ծրագրի հաշվապահին հաշվապահական հաշվառմումը վարելու, հաշվետվությունները ժամանակին կազմելու ու համապատասխան մարմիններին ներկայացնելու հարցում
• Օգնել կնքված պայմանագրերի շրջանակներում կատարված աշխատանքների, մատուցված ծառայությունների և մատակարարված ապրանքների գծով ստացված վճարային փաստաթղթերի ճշտությունը ստուգելու և հաշվառելու հարցում
• Աջակցել ծրագրի անձնակազմի հետ պայմանագրեր պատրաստելու և կնքելու հարցում
• Իրակացնացնել ծրագրի ֆինանսական և վարչական այլ գործունեություն՝ ծրագրի հաշվետվությունների մասնագետի, հաշվապահի և համակարգողի կողմից տրված առաջադրանքների հիման վրա,
• Ծրագրի հաշվետվությունների գծով մասնագետին տրամադրել ծրագրային ծախսերի հաշվետվություն`համաձայն ԵՄ պահանջների։
• Տրամադրել լոգիստիկ և ադմինիստրատիվ աջակցություն ծրագրին՝ մասնավորապես օժանդակելով միջոցառման կազմակերպմանը, ծրագրի շահառուներին և շահագրգիռ կողմերին ծրագրի հարցերի վերաբերյալ տեղեկատվության հաղորդմանը, ծրագրային փաստաթղթերի արխիվացմանը և պահպանմանը։

Պահանջվող որակավորումները․

• Բարձրագույն կրթություն
• Ադմինիստրատիվ և լոգիստիկ աշխատանքի առնվազն 2 փորձ
• Հաշվետրաություն իրականացնելու փորձ
• Հայերենի և անգլերենի լավ իմացություն
• Հաղորդակցման լավ հմտություններ
• MS համակարգչային փաթեթի իմացություն։

Վարձատրություն.  Ըստ աշխատանքային գործունեության պատմության, բայց ոչ ավելի, քան նախատեսված է ծրագրի բյուջեով։

Ծրագրի նպատակն է.  Նպաստել Վանաձորի և Գյումրու քաղաքային կայուն կառավարմանը։

Ծրագրի բաղադիչներն են․

• Վանաձոր և Գյումրի համայնքների քաղաքային կայուն կառավարման քաղաքականության ու գործիքների բարելավում՝ համահունչ ազգային և ԵՄ չափանիշներին։
• Աջակցություն Վանաձոր և Գյումրի համայնքներին մաքուր շրջակա միջավայր ստեղծելու գործում՝ ներդնելով «կանաչ» հանրային տրանսպորտ և թափոնների վերամշակման պրակտիկա։
• Վանաձորի և Գյումրու համայնքային ծառայողների կարողությունների բարելավում՝ քաղաքային կայուն կառավարման, «կանաչ» տրանսպորտային համակարգի և աղբի վերամշակման արդյունավետ տեխնոլոգիաների գործարկման ոլորտներում։

Ինչպե՞ս դիմել․

Հետաքրքրված անձիք պետք է իրենց ինքնակենսագրությունը (CV) ներկայացնեն հետևյալ էլելկտրոնային փոստով․ Այս էլ.փոստի հասցեն պահպանված է spam bots-երից, պետք է Javascript-ին հնարավորություն տալ դիտելու համար ` վերնագրում նշելով

«ABC.GoV- ԴԱՇԻՆՔ ծրագիր․ Ֆինանսական և ադմինիստրատիվ հարցերով օգնական- Վանաձոր» կամ Ֆինանսական և ադմինիստրատիվ հարցերով օգնական- Գյումրի»։

Դիմումների վերջնաժամկետը 2021 թ մարտի 12-ն է։ Ժամկետանց դիմումները չեն ընդունվելու։ Հարցազրույցի կհրավիրվեն միայն Ընտրող հանձնաժողովի կողմից ինքնակենսագրականների հիման վրա ընտված դիմորդները։

 

 

Position։  Administrative /Financial Assistant

Organization։  Vanadzor Municipality, Gyumri Municipality (2 positions)

Post Location (s)։  Vanadzor

Application deadline։  12 March, 2021

Employment։  3 years (3 months probation period)

Expected start date։  22 March, 2021

Description:  Vanadzor Municipality, in cooperation with Gyumri Municipality, Pila Municipality, Poland, launches EU-funded Alliance for Better City Governance Project. (ABC.GoV). The Project started on 1 February, 2021.

Within the framework of the project, it is planned to recruit an experienced Administrative/Financial Assistant who will be responsible for providing assistance in financial, administrative and logistical issues.

Responsibilities:

• Assist the project accountant in account keeping, timely preparation and submission of reports to relevant bodies
• Assist in verification and registration of received payment documents on works implemented, services provided and products delivered under concluded contracts
• Assist in preparing and signing contracts with the project staff
• Carry out other related tasks and responsibilities as requested by the project accountant, Compliance and reporting specialist and project coordinator
• Provide an expenditure report to the Compliance and Reporting Specialist based on EU required format.
• Provide logistical and administrative support to the project, particularly assisting during the event organization, contacting the project beneficiaries and stakeholders, preparing and maintaining the project files.

Qualifications:

• University degree
• At least 2 year experience in administrative and logistical work
• Experience in bookkeeping, and in providing, logistical and administrative support
• Good knowledge Armenian and English
• Good communication skills
• MS Knowledge of MS applications

Remuneration.  According to the salary history, but not more than budget by the project.

About the Project.  Overall objective: Contribute to the sustainable urban governance of the cities of Vanadzor and Gyumri, Armenia

Specific objective(s):

• The municipalities of Vanadzor and Gyumri design and implement urban planning, waste recycling and transportation policies in line with national and European standards.
• Users of municipal transports and waste management services have access to safe, healthy, inclusive and green services.
• The residents of Vanadzor and Gyumri are more knowledgeable and aware of adverse effects of plastic waste and fuel transportation on human health and environment, change behaviour to contribute improvement of service delivery.

How to apply?

Interested candidates can submit their CV to the following e-mail։ Այս էլ.փոստի հասցեն պահպանված է spam bots-երից, պետք է Javascript-ին հնարավորություն տալ դիտելու համար mentioning

“ABC.GoV – Administrative /Financial Assistant–Vanadzor” or “ABC.GoV – Administrative /Financial Assistant-Gyumri”

in the subject line. The deadline for applications is 12 March , 2021. Overdue applications will not be accepted. Only the shortlisted applicants will be invited for an interview.