Home Տեղեկատվական կենտրոն Հայտարարություններ Հայտարարություն

Ամփոփաթերթ և Տեղեկանք

«Հայաստանի զարգացման նախաձեռնություններ» (IDeA) հիմնադրամի կողմից իրականացվող Գյումրու Բարեկամության զբոսայգու վերակառուցման նախագծի և նախատեսվող գործունեությունից շրջակա միջավայրի վրա նախնական ազդեցությունների նախնական գնահատման հայտի վերաբերյալ հանրային բաց լսման և քննարկման մասին

Ամփոփաթերթ և Տեղեկանք