Home Տեղեկատվական կենտրոն Հայտարարություններ Հայտարարություն

Ամփոփաթերթ և Տեղեկանք

«Հայաստանի զարգացման նախաձեռնությունների» (IDeA) հիմնադրամի կողմից իրականացվող Գյումրու Բարեկամության այգու վերականգման նախագծի և նախատեսվող գործունեությունից շրջակա միջավայրի վրա ակնկալվող ազդեցությունների վերաբերյալ հանրային բաց լսման և քննարկման

Ամփոփաթերթ և Տեղեկանք