Home Տեղեկատվական կենտրոն Հայտարարություններ Հայտարարություն

Ամփոփաթերթ և Տեղեկանք

2020թ. փետրվարի 28-ին կայացած «Սոցիալական ներդրումների և տեղական զարգացման ծրագրին մասնակցելու վերաբերյալ» հարցի հանրային բաց լսման և քննարկման

Ամփոփաթերթ և Տեղեկանք