Home Տեղեկատվական կենտրոն Հայտարարություններ Հայտարարություն

                                                                Ամփոփաթերթ և Տեղեկանք

«2019 թվականի համայնքի բյուջեի միջոցների տարեսկզբի ազատ մնացորդի հաշվին բյուջեով նախատեսված ելքերի լրացուցիչ ֆինանսավորման կամ չկանխատեսված ելքերի ֆինանսավորման մասին» և «Բելգիական» «ՆԱՅԿԵՌ» ՍՊԸ-ի տնօրեն Բրայն Վան Հերևեգեյի կողմից Գյումրու Բուլվարային թաղամասին կից նախկին զորամասի տարածքը օգտագործման նպատակով տրամադրելու վերաբերյալ ներկայացված գործարար ծրագրի առաջարկի մասին» հարցերի վերաբերյալ հանրային բաց լսման և քննարկման

Ամփոփաթերթ, Տեղեկանք