Home Տեղեկատվական կենտրոն Հայտարարություններ Հայտարարություն

Հ Ր Ա Վ Ե Ր

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՔՆՆԱՐԿՄԱՆ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ

2019 թվականի փետրվարի 06-ին ժամը 12:00-ին Գյումրու համայնքապետարանի վարչական շենքում (Վարդանանց հր. 1, 2-րդ հարկ, ավագանու նիստերի դահլիճ) կայանալու է հանրային բաց լսում և քննարկում (այսուհետ՝ քննարկում):

Քննարկման հարցերը՝

1. «2019 թվականի համայնքի բյուջեի միջոցների տարեսկզբի ազատ մնացորդի հաշվին բյուջեով նախատեսված ելքերի լրացուցիչ ֆինանսավորման կամ չկանխատեսված ելքերի ֆինանսավորման մասին»,

2. «Բելգիական» «ՆԱՅԿԵՌ» ՍՊԸ-ի տնօրեն Բրայն Վան Հերևեգեյի կողմից Գյումրու Բուլվարային թաղամասին կից նախկին զորամասի տարածքը օգտագործման նպատակով տրամադրելու վերաբերյալ ներկայացված գործարար ծրագրի առաջարկի մասին»:

Բեռնել` 1 2