Home Տեղեկատվական կենտրոն Հայտարարություններ Հայտարարություն

Սույն թվականի հուլիսի 30-ին ժամը 11:00-ին ՀՀ Շիրակի մարզի Գյումրու քաղաքապետարանի շենքում (հասցե՝ ք. Գյումրի, Վարդանանց հրապարակ 1, 3-րդ հարկի նիստերի դահլիճ) տեղի կունենա ՀԳՇՆ (Հայգյուղշիննախագիծ) ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված «Շիրակ-Ջրմուղկոյուղի ՓԲԸ-ի սպասարկման տարածքում գտնվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի նախագծում» փաստաթղթի շրջանակում իրականացվող Գյումրի քաղաքի կոյուղու համակարգի և Շիրակի մարզի Այգաբաց և Հայկավան գյուղերի ջրամատակարարման (Լոտ 1.3) նախագծային փաստաթղթերի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման վերաբերյալ հանրային քննարկում: Փաստաթղթերին կարելի է ծանոթանալ`

 ՀԳՇՆ ընկերությունում, հասցե` Երևան, Կիևյան 16, հեռ. 26-28-31, 27-43-06:

 ք.Գյումրու քաղաքապետարանում:

Բեռնել փաստաթուղթը