Home Gyumri Community Projects

The page is under construction.

  Գյումրի համայնքի 2013-2016թթ. զարգացման ծրագիր

     (ավագանու 2012թվականի դեկտեմբերի 12-ի N 184-Ա որոշում)