Home Գյումրի համայնք ՎԶԵԲ

«ԳՅՈՒՄՐՈՒ ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ՃԱՆԱՊԱՐՀՆԵՐ» ԾՐԱԳՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԽՈՒՄԲ ՍՏԵՂԾԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ(փոփ. կատարվել է 13.08.2018թ. N 23-Ա կարգադրությամբ)

Գյումրու քաղաքապետարանի կողմից ՎԶԵԲ-ին ներկայացված տարեկան հաշվետվություններ

Վերակառուցման և Զարգացման Եվրոպական Բանկի ֆինանսավորմամբ իրականացվող «Գյումրու քաղաքային ճանապարհներ» ծրագրի շրջանակում Գյումրի քաղաքի փողոցների և հրապարակների հիմնանորոգման աշխատանքների համար հայտարարված մրցույթներին ներկայացված հայտերի գնահատման հաշվետվություններ

Վերակառուցման և Զարգացման Եվրոպական Բանկի ֆինանսավորմամբ իրականացվող «Գյումրու քաղաքային ճանապարհներ» ծրագրի շրջանակում Գյումրի քաղաքի փողոցների և հրապարակների հիմնանորոգման աշխատանքների համար կնքված պայմանագրեր

«Գյումրու քաղաքային ճանապարհներ» ծրագրի ինժեներ-խորհրդատու «Ճաննախագիծ ինստիտուտ» ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված ամսական հաշվետվություններ

Գյումրու քաղաքապետարանի կողմից ՎԶԵԲ-ին ներկայացված եռամսյակային հաշվետվություններ

Բնապահպանական և սոցիալական ազդեցության գնահատում և գործողությունների պլան

Լուսադիոդային լամպերի և արտաքին լուսավորության կառավարման սարքավորումների մատակարարման աշխատանքների մրցութային փաստաթղթեր