Home Գյումրի համայնք Համայնքային բյուջե

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԳՅՈՒՄՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2024 ԹՎԱԿԱՆԻ ԲՅՈՒՋԵՆ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Գյումրի համայնքի 2023 թվականի բյուջեի 3-րդ եռամսյակի կատարման մասին հաղորդումը

Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Գյումրի համայնքի 2023 թվականի բյուջեի 2-րդ եռամսյակի կատարման մասին հաշվետվությունը

Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Գյումրի համայնքի 2023 թվականի բյուջեի 1-ին եռամսյակի կատարման մասին հաղորդումը

Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Գյումրի համայնքի 2022 թվականի բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվությունը

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԳՅՈՒՄՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ՏԵՂԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԵՐԻ ԵՎ ՎՃԱՐՆԵՐԻ 2023 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴՐՈՒՅՔԱՉԱՓԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԳՅՈՒՄՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2023 ԹՎԱԿԱՆԻ ԲՅՈՒՋԵՆ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Գյումրի համայնքի 2022 թվականի բյուջեի 3-րդ եռամսյակի կատարման մասին հաշվետվություն

Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Գյումրի համայնքի 2022 թվականի բյուջեի 2-րդ եռամսյակի կատարման հաշվետվություն

Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Գյումրի համայնքի 2022թ. 1-ին եռամսյակի կատարման մասին հաղորդումը

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԳՅՈՒՄՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ԲՅՈՒՋԵԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՏԱՐԵԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

ՀՀ Շիրակի մարզի Գյումրի համայնքում գործող համայնքային ենթակայության մանկապարտեզների 2021 թ. 3-րդ եռամսյակի ֆինանսական հաշվետվությունները

Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Գյումրի համայնքի 2021 թվականի բյուջեի 3-րդ եռամսյակի կատարման մասին հաղորդումը

ՀՀ Շիրակի մարզի Գյումրի համայնքում գործող համայնքային ենթակայության մանկապարտեզների 2021 թ. 1-ին կիսամյակի ֆինանսական հաշվետվությունները

Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Գյումրի համայնքի 2021 թվականի բյուջեի 2-րդ եռամսյակի կատարման հաշվետվություն

10.12.2020թ. 202-Ն ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԳՅՈՒՄՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ՏԵՂԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԵՐԻ ԵՎ ՎՃԱՐՆԵՐԻ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴՐՈՒՅՔԱՉԱՓԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ԵՎ ԳՅՈՒՄՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ 2019 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 10-Ի N 216-Ն ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Գյումրի համայնքի 2021 թվականի բյուջեի 1-ին եռամսյակի կատարման հաշվետվությունը

ՀՀ Շիրակի մարզի Գյումրի համայնքում գործող համայնքային ենթակայության մանկապարտեզների 2020թ. տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունները

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԳՅՈՒՄՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ԲՅՈՒՋԵԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՏԱՐԵԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԳՅՈՒՄՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ԲՅՈՒՋԵՆ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ հավ.1,հավ.2

Գյումրի համայնքի 2020 թվականի բյուջեի 3-րդ եռամսյակի կատարման հաշվետվություն

Գյումրի համայնքի 2020 թվականի բյուջեի 2-րդ եռամսյակի կատարման հաշվետվություն

Գյումրի համանքի 2020 թվականի բյուջեի 1-ին եռամսյակի կատարման մասին հաշվետվություն

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԳՅՈՒՄՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ԲՅՈՒՋԵՆ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ հավ.1,հավ.2

ՀՀ Շիրակի մարզի Գյումրի համայնքում գործող համայնքային ենթակայության մանկապարտեզների 2019թ. 3-րդ եռամսյակի հաստատված ֆինանսական հաշվետվությունները

ՀՀ Շիրակի մարզի Գյումրի համայնքում գործող համայնքային ենթակայության մանկապարտեզների 2019թ. 2-րդ եռամսյակի հաստատված ֆինանսական հաշվետվությունները

Հաղորդում Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Գյումրի համայնքի 2019 թվականի բյուջեի 2-րդ եռամսյակի կատարման մասին

Գյումրի համանքի 2019 թվականի բյուջեի 1-ին եռամսյակի կատարման մասին հաշվետվություն

Հաղորդում 2019թ. բյուջեի 1-ին եռամսյակի կատարման վերաբերյալ

2018 թվականի բյուջեի տարեկան հաշվետվություն

Հաղորդում 2018թ. բյուջեի 3-րդ եռամսյակի կատարման վերաբերյալ

ՀՀ Շիրակի մարզի Գյումրի համայնքում գործող համայնքային ենթակայության մանկապարտեզների հաստատված տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունները:

ՀՀ Շիրակի մարզի Գյումրի համայնքում գործող համայնքային ենթակայության մանկապարտեզների հաստատված 1-ին կիսամյակի ֆինանսական հաշվետվությունները:

Հաղորդում 2018թ. բյուջեի 2-րդ եռամսյակի կատարման վերաբերյալ

ՀՀ Շիրակի մարզի Գյումրի համայնքում գործող համայնքային ենթակայության մանկապարտեզների հաստատված բյուջեները:

ՀՀ Շիրակի մարզի Գյումրի համայնքում գործող համայնքային ենթակայության մանկապարտեզների հաստատված եռամսյակային ֆինանսական հաշվետվությունները:

ՀՀ Շիրակի մարզի Գյումրի համայնքում գործող համայնքային ենթակայության մանկապարտեզների հաստատված բյուջեները:

Հաղորդում 2018թ. բյուջեի 1-ին եռամսյակի կատարման վերաբերյալ

ԳՅՈՒՄՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ԲՅՈՒՋԵ

Հաղորդում 2017թ. բյուջեի 3-ին եռամսյակի կատարման վերաբերյալ

Հաղորդում 2017թ. բյուջեի 2-րդ եռամսյակի կատարման վերաբերյալ

Հաղորդում 2017թ. բյուջեի 1-ին եռամսյակի կատարման վերաբերյալ

ԳՅՈՒՄՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԲՅՈՒՋԵԻ ՏԱՐԵԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

ԳՅՈՒՄՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2017 ԹՎԱԿԱՆԻ ԲՅՈՒՋԵ

Հաղորդում 2016թ. բյուջեի 3-րդ եռամսյակի կատարման վերաբերյալ

Հաղորդում 2016թ. բյուջեի 2-րդ եռամսյակի կատարման վերաբերյալ

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԳՅՈՒՄՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2016 ԹՎԱԿԱՆԻ ԲՅՈՒՋԵԻ 1 ԵՌԱՄՍՅԱԿԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԳՅՈՒՄՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2016 ԹՎԱԿԱՆԻ ԲՅՈՒՋԵԻ ԳՈՐԾԱՌԱԿԱՆ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ ԴԱՍԱԿԱՐԳՄԱՆ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐՈՒՄ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Համայնքի բյուջեի 2015թ. կատարման վերաբերյալ հաշվետվություն 1 2 3 4 5

ՈՐՈՇՈԻՄ՝ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԳՅՈԻՄՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2016 ԹՎԱԿԱՆԻ ԲՅՈԻՋԵԻ ԵՌԱՄՍԱԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱՄԱՍՆՈԻԹՅՈԻՆՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ  հավ.

ՀՀ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԳՅՈՒՄՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2016 ԹՎԱԿԱՆԻ ԲՅՈՒՋԵԻ ՆԱԽԱԳԻԾԻ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԼՍՈՒՄՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 1 2 3 4 

ՀՀ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԳՅՈՒՄՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2016 ԹՎԱԿԱՆԻ ԲՅՈՒՋԵԻ ՆԱԽԱԳԻԾ

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԳՅՈՒՄՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2015 ԹՎԱԿԱՆԻ ԲՅՈՒՋԵԻ 3-ՐԴ ԵՌԱՄՍՅԱԿԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ   ԳՅՈՒՄՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2015 ԹՎԱԿԱՆԻ ԲՅՈՒՋԵԻ ԱՌԱՋԻՆ ԿԻՍԱՄՅԱԿԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ   ԳՅՈՒՄՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2015 ԹՎԱԿԱՆԻ ԲՅՈՒՋԵԻ ԱՌԱՋԻՆ ԵՌԱՄՍՅԱԿԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

 ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԳՅՈՒՄՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2015 ԹՎԱԿԱՆԻ ԲՅՈՒՋԵՆ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ ՀԱՎԵԼ.

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԳՅՈՒՄՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2014 ԹՎԱԿԱՆԻ ԲՅՈՒՋԵԻ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ (02/01/14 - 30/12/14Թ. ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾԻ ՀԱՄԱՐ)

 ԳՅՈՒՄՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2014 ԹՎԱԿԱՆԻ ԵՐՐՈՐԴ ԵՌԱՄՍՅԱԿԻ ԲՅՈՒՋԵԻ ԾԱԽՍԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ   ԳՅՈՒՄՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2014 ԹՎԱԿԱՆԻ ԱՌԱՋԻՆ ԿԻՍԱՄՅԱԿԻ ԲՅՈՒՋԵԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ (ԱՌԴԻՐ)

ԳՅՈՒՄՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2014 ԹՎԱԿԱՆԻ ԱՌԱՋԻՆ ԵՌԱՄՍՅԱԿԻ ԲՅՈՒՋԵԻ ԾԱԽՍԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

ԳՅՈՒՄՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ  2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ԲՅՈՒՋԵԻ ԾԱԽՍԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

2008-2012 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ԲՅՈՒՋԵԻ ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ