Home Information Center News Գյումրու քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանն այսօր աշխատանքային շրջայց կատարեց քաղաքի մի շարք փողոցներով

Գյումրու քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանն  աշխատանքային շրջայց կատարեց քաղաքի մի շարք փողոցներով