Home Information Center News Հանդիպում ՀՀ ԳԱԱ Էկոլոգանոոսֆերային հետազոտությունների կենտրոնի ներկայացուցիչների հետ
Monday, 26 August 2013 17:43

Գյումրու քաղաքապետարանը, կարևորելով համայնքի տարածքի էկոլոգաերկրաբանական հետազոտությունների անցկացումը, դիմել էր ՀՀ ԳԱԱ Էկոլոգանոոսֆերային հետազոտությունների կենտրոնին՝ Գյումրի համայնքի տարածքի էկոլոգիական իրավիճակի համալիր հետազոտություն իրականացնելու նպատակով: