Home Information Center Announcements Հայտարարություն

Ամփոփաթերթ և Տեղեկանք

«Գյումրի համայնքի կոշտ կենցաղային թափոնների ռազմավարական պլան» թեմայի հանրային բաց լսման և քննարկման

Ամփոփաթերթ և Տեղեկանք