Home Տեղեկատվական կենտրոն Նորություններ Նոյեմբերի 27-ին քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանն ընդունեց Եվրոմիության պատվիրակությանը

Նոյեմբերի 27-ին քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանն ընդունեց Եվրոմիության պատվիրակությանը