Home Տեղեկատվական կենտրոն Հայտարարություններ ԳՅՈՒՄՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ ՆԻՍՏԻ Օ Ր Ա Կ Ա Ր Գ

ԳՅՈՒՄՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ ՆԻՍՏԻ Օ Ր Ա Կ Ա Ր Գ

ՆԱԽԱԳԻԾ

Օ Ր Ա Կ Ա Ր Գ

ԳՅՈՒՄՐԻ  ՀԱՄԱՅՆՔԻ  ԱՎԱԳԱՆՈՒ  ՆԻՍՏԻ

27 դեկտեմբերի 2012թվական, սկիզբը ժ. 14:00

 1. ԳՅՈՒՄՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ 2012ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 27-Ի ՆԻՍՏԻ ՕՐԱԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

(ԶԵԿ.Ս.ԲԱԼԱՍԱՆՅԱՆ)

 1. ԳՅՈՒՄՐԻ ՔԱՂԱՔՈՒՄ ԱՂԲԱՀԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐՆԵՐԻ 2013ԹՎԱԿԱՆԻ ԴՐՈՒՅՔԱՉԱՓԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

(ԶԵԿՈՒՑՈՂ` Ս.ԲԱԼԱՍԱՆՅԱՆ

ՀԱՐԱԿԻՑ ԶԵԿՈՒՑՈՂ` Հ.ՓԱՓԱԶՅԱՆ)

 1. ԳՅՈՒՄՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2013ԹՎԱԿԱՆԻ ԲՅՈՒՋԵՆ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

(ԶԵԿՈՒՑՈՂ` Ս.ԲԱԼԱՍԱՆՅԱՆ

ՀԱՐԱԿԻՑ ԶԵԿՈՒՑՈՂ` Լ.ՋԻԼԱՎՅԱՆ)

 1. <<ԱՆԻ>> ԹԱՂԱՄԱՍԻ 11 ՓՈՂՈՑ N11/2 ՀԱՍՑԵԱԳՐՈՒԹՅԱՄԲ ՆԱԽԿԻՆ ԿԱԹՍԱՅԱՏԱՆ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆԸ <<ԳՅՈՒՄՐՈՒ ՄԱՐԶԱԿԱՆ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՎԱՐՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԴՊՐՈՑ>> ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆԸ ԱՆԺԱՄԿԵՏ ԵՎ ԱՆՀԱՏՈՒՅՑ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

(ԶԵԿՈՒՑՈՂ` Ս.ԲԱԼԱՍԱՆՅԱՆ

ՀԱՐԱԿԻՑ ԶԵԿՈՒՑՈՂ` Մ.ՂԱԶԱՐՅԱՆ)

 1. ՀՀ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԳՅՈՒՄՐՈՒ ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ 2012ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒԼԻՍԻ 3-Ի N 85-Ա, N 86-Ա ԵՎ N 87-Ա ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԻ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

(ԶԵԿՈՒՑՈՂ` Ս.ԲԱԼԱՍԱՆՅԱՆ

ՀԱՐԱԿԻՑ ԶԵԿՈՒՑՈՂ` ՀՐ.ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ)

 1. <<ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԿԱՐԻՏԱՍ>> ԲԱՐԵՍԻՐԱԿԱՆ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆԸ ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

(ԶԵԿՈՒՑՈՂ` Ս.ԲԱԼԱՍԱՆՅԱՆ 

ՀԱՐԱԿԻՑ ԶԵԿՈՒՑՈՂ` Ա.ԲԱԼԱԲԵԿՅԱՆ)

 1. ԳՅՈՒՄՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ 2012ԹՎԱԿԱՆԻ ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 22-Ի <<<<ՆՈՐ ՊԱՐՏԵԶ>> ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶՆԵՐ ՀՈԱԿ-Ը ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՁԵՎՈՎ ՎԵՐԱԿԱԶՄԱԿԵՐՊԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ>> N173-Ա ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՉԵՂՅԱԼ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ, ԹՎՈՎ 9 ՆՈՐ ՀՈԱԿ-ՆԵՐ ՍՏԵՂԾԵԼՈՒ, ԱՆՎԱՆԱԿՈՉԵԼՈՒ, ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ, ԱՄՐԱՑՎՈՂ ԳՈՒՅՔԻ ԿԱԶՄԵՐԸ, ՀԱՍՏԻՔԱՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ, ՏՆՕՐԵՆՆԵՐԻ ԹԵԿՆԱԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ ՏԱԼՈՒ, <<ՆՈՐ ՊԱՐՏԵԶ>> ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶՆԵՐ ՀՈԱԿ-ԻՆ ԱՄՐԱՑՎՈՂ ԳՈՒՅՔԻ ԿԱԶՄԸ, ՀԱՍՏԻՔԱՑՈՒՑԱԿԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ՏՆՕՐԵՆԻ ԹԵԿՆԱԾՈՒԹՅԱՆԸ ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ ՏԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ  

(ԶԵԿՈՒՑՈՂ` Ս.ԲԱԼԱՍԱՆՅԱՆ 

ՀԱՐԱԿԻՑ ԶԵԿՈՒՑՈՂ` Ա.ՆԱԽՇՔԱՐՅԱՆ)

 1. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 1999ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆԻՍԻ 10-Ի <<ԱՂԵՏԻ ԳՈՏՈՒ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐՈՒՄ ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻՆ ԲՆԱԿԱՐԱՆՆԵՐԻ ՀԱՏԿԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ>> N 432 ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ, ԵՐԿՐԱՇԱՐԺԻՑ ԱՆՕԹԵՎԱՆ ԴԱՐՁԱԾ, ՀԵՏԱԳԱՅՈՒՄ ԱՃԱԾ, ԿԻՍՎԱԾ ԵՎ ՆԵՐԿԱՅՈՒՄՍ ՏՆԱԿՆԵՐՈՒՄ ԱՊՐՈՂ ԸՆՏԱՆԻՔՆԵՐԻՆ ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ԱՆՕԹԵՎԱՆՆԵՐ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ԵՎ ԱՌԱՋԻԿԱՅՈՒՄ ԸՍՏ ԸՆՏԱՆԻՔԻ ԱՆԴԱՄՆԵՐԻ ՓԱՍՏԱՑԻ ԹՎԻ ԲՆԱԿԱՐԱՆՆԵՐՈՎ ԱՊԱՀՈՎԵԼՈՒ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ՈՒՂՂՎԱԾ ՈՒՂԵՐՁ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

(ԶԵԿՈՒՑՈՂ` Լ.ԲԱՐՍԵՂՅԱՆ)

 1. ԳՅՈՒՄՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՆՍՏԱՎԱՅՐԻ ՍԱՀՄԱՆՄԱՆ, ԱՇԽԱՏԱՍԵՆՅԱԿԻ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ, ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

(ԶԵԿՈՒՑՈՂ` Լ.ԲԱՐՍԵՂՅԱՆ)

 1. ԱՐՑԱԽՅԱՆ ՊԱՏԵՐԱԶՄՈՒՄ ԶՈՀՎԱԾ, ՀԱՇՄԱՆԴԱՄ ԴԱՐՁԱԾ ԱԶԱՏԱՄԱՐՏԻԿՆԵՐԻ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱՊԵՍ ԱՆԱՊԱՀՈՎ ԸՆՏԱՆԻՔՆԵՐԻՆ ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

(ԶԵԿՈՒՑՈՂ` Ս.ԲԱԼԱՍԱՆՅԱՆ

ՀԱՐԱԿԻՑ ԶԵԿՈՒՑՈՂ` Լ.ՋԻԼԱՎՅԱՆ)

 1. ԳՅՈՒՄՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ 2012ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 12-Ի N 193-Ա ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

(ԶԵԿՈՒՑՈՂ` Ս.ԲԱԼԱՍԱՆՅԱՆ 

ՀԱՐԱԿԻՑ ԶԵԿՈՒՑՈՂ` Ռ.ՍԱՆՈՅԱՆ)

 1. ԳՅՈՒՄՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԵՆԹԱԿԱՅՈՒԹՅԱՆ ՏԱԿ ԳՏՆՎՈՂ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ ԱՄՍՎԱ ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁԵՐԻ ՎՃԱՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

(ԶԵԿՈՒՑՈՂ` Ս.ԲԱԼԱՍԱՆՅԱՆ 

ՀԱՐԱԿԻՑ ԶԵԿՈՒՑՈՂ` Լ.ՋԻԼԱՎՅԱՆ)

 1. ՔԱՂԱՔԱՑԻ ՌՈԶԱ ԽԱԼԱԹՅԱՆԻՆ ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՏԿԱՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

(ԶԵԿՈՒՑՈՂ` Ս.ԲԱԼԱՍԱՆՅԱՆ 

ՀԱՐԱԿԻՑ ԶԵԿՈՒՑՈՂ` Լ.ՋԻԼԱՎՅԱՆ)

 1. ԳՅՈՒՄՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ 2011ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 20-Ի N 193-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

(ԶԵԿՈՒՑՈՂ` Ս.ԲԱԼԱՍԱՆՅԱՆ 

ՀԱՐԱԿԻՑ ԶԵԿՈՒՑՈՂ` Լ.ՋԻԼԱՎՅԱՆ)

15. ԳՅՈՒՄՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ 2012 ԹՎԱԿԱՆԻ ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 22-Ի N 169-Ն ԵՎ 2012 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 12-Ի N 185-Ն ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

(ԶԵԿՈՒՑՈՂ` Ս.ԲԱԼԱՍԱՆՅԱՆ 

ՀԱՐԱԿԻՑ ԶԵԿՈՒՑՈՂ` Գ.ՄԱԼԽԱՍՅԱՆ)

16. ԳՅՈՒՄՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ 2012 ԹՎԱԿԱՆԻ ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 22-Ի N 170-Ա ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ  ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

(ԶԵԿՈՒՑՈՂ` Ս.ԲԱԼԱՍԱՆՅԱՆ 

ՀԱՐԱԿԻՑ ԶԵԿՈՒՑՈՂ` Գ.ՄԱԼԽԱՍՅԱՆ)

 1. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԳՅՈՒՄՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ, ԻՆՔՆԱԿԱՄ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՆՐԱՆՑ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ՈՒ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ԶԲԱՂԵՑՐԱԾ ՀՈՂԱՄԱՍԵՐԸ ՕՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

(ԶԵԿՈՒՑՈՂ` Ս.ԲԱԼԱՍԱՆՅԱՆ 

ՀԱՐԱԿԻՑ ԶԵԿՈՒՑՈՂ` Հ.ԳԱՍՊԱՐՅԱՆ)

 1. <<ԳՅՈՒՄՐՈՒ ԲՆԱԿԱՐԱՆՆԵՐԻ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ>> ՓԲԸ-Ի ԿՈՂՄԻՑ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆԸ ՄԱՏՈՒՑՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԴԻՄԱՑ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ՎԱՐՁԱՎՃԱՐՆԵՐԸ ՎԵՐԱՆԱՅԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

(ԶԵԿՈՒՑՈՂ` Ս.ԲԱԼԱՍԱՆՅԱՆ 

ՀԱՐԱԿԻՑ ԶԵԿՈՒՑՈՂ` Գ.ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ)