Home Տեղեկատվական կենտրոն Հայտարարություններ Հայտարարություն

Գյումրի համայնքի ղեկավարի կողմից անկացվող համայնքի բնակիչների ընդունելություն
2016թ. ընթացքում Գյումրի համայնքի ղեկավարի կողմից կազմակերպվել է համայնքի 335 բնակիչների ընդունելություն: Բարձրացված 323 հարցերին տրվել են սպառիչ պատասխաններ և համապատասխան պարզաբանումներ, իսկ Գյումրու համայնքապետարանի լիազորություններից դուրս հարցերին առնչվող թվով 12 դիմումը վերահասցեավորվել է Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն: