Home Տեղեկատվական կենտրոն Հայտարարություններ Մրցույթներ

Մրցույթ՝ Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Գյումրու քաղաքապետարանի աշխատակազմի համայնքային ծառայության առաջատար պաշտոնների խմբի առաջին ենթախմբի ներքոգրյալ թափուր պաշտոնները զբաղեցնելու համար:

Բեռնել հայտարարությունները

հայտարարություն 1

հայտարարություն 2 

հայտարարություն 3