Home Տեղեկատվական կենտրոն Հայտարարություններ Հաղորդում

Հաղորդում Գյումրի համայնքի 2014 թվականի առաջին կիսամյակի բյուջեի կատարման վերաբերյալ

բեռնել գրությունը

բեռնել առդիրը