Home Տեղեկատվական կենտրոն Հայտարարություններ Հայտարարություն

  Գյումրու քաղաքապետարանի համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողամասերի հրապարակային սակարկությունների (աճուրդների) Կազմակերպման և անցկացման հանձնաժողովը հայտարարում է համայնքային սեփականություն համարվող ներքոհիշյալ հողամասերի փակ դասական աճուրդ

հայտարարություն 

հայտարարություն

հայտարարություն