Home Տեղեկատվական կենտրոն Հայտարարություններ Հայտարարություն

ՀՀ Շիրակի մարզի Գյումրոու քաղաքապետարանը հայտնում է, որ Գյումրու քաղքապետարանի կողմից 2014 թվականի մարտի 31-ին Գյումրու ներքաղաքային թափուր երթուղիները համալրելու նպատակով հրապարակած մրցույթի հայտարարության ցանկից հանվել է 4-րդ կետով նախատեսված թիվ 22 միկրոավտոբուսային երթուղու համար 20.05.2014 թվականին կայանալիք մրցույթը՝ մինչև համապատասխան իրավական հարցի կարգավորումը:

Մրցութային հանձնաժողովի նախագահ`  Ռ.Սանոյան