Home Տեղեկատվական կենտրոն Հայտարարություններ Հայտարարություն

 Գյումրու քաղաքապետարանը հայտարարում է, որ 2014 թվականի մայիսի 20-ին տեղի կունենա Գյումրու ներքաղաքային ընդհանուր օգտագործման ավտոմոբիլային տրանսպորտով ուղևորների կանոնավոր փոխադրումներն իրականացնող կազմակերպությունների ընտրության հերթական մրցույթ հետևյալ ավտոբուսային և միկրոավտոբուսային երթուղիների համար:

բեռնել հայտարարությունը