Home Տեղեկատվական կենտրոն Հայտարարություններ Հայտարարություն

Գյումրու քաղաքապետարանից տեղեկացնում են`
Համաձայն ՀՀ Շիրակի մարզի Գյումրի համայնքի ավագանու 27 դեկտեմբերի 2013թ. N156-Ա որոշման, Գյումրի համայքնի վարչական տարածքում գտնվող «Պիոներական» փողոցը վերանվանվել է «Հովհաննես Մելքոնյանի» անվան փողոցի: