Home Տեղեկատվական կենտրոն Հայտարարություններ Հայտարարություն

ՀՀ Շիրակի մարզի Գյումրու քաղաքապետարանի աշխատակազմի համայնքային ծառայության առաջատար պաշտոնների խմբի երրորդ ենթախմբի ներքոգրյալ թափուր պաշտոնները զբաղեցնելու համար

բեռնել թափուր պաշտոնների ցանկը