Home Տեղեկատվական կենտրոն Հայտարարություններ Իրազեկում

01.08.2013թ. դրությամբ Գյումրու քաղաքապետարանի տեղական բյուջեից սոցիալապես անապահով 210 ընտանիքների տրամադրվել է 3072 000 դրամ:

Կարիտասի միայնակ ծերերին՝ 780 000 դրամ:

«Փյունիկ» հաշմանդամների միության ՀԿ-ի Գյումրու մասնաճյուղի հաշմանդամներին տրամադրվել է 400 000 դրամ:

Առաջին, երկրորդ, երրորդ խմբի հաշմանդամներին, պատերազմի և խաղաղ պայմաններում զոհված ազատամարտիկների ընտանիքնեիրն տրամադրվել է 7 250 000 դրամ:

Ինչպես նաև քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանի յուրաքանչյուր ամսվա աշխատավարձը փոխանցում է խիստ կարիքավոր անձանց՝ հիմնականում բուժման նպատակով: