Home Տեղեկատվական կենտրոն Հայտարարություններ Հայտարարություն

ՃՇՏՈՒՄ

Հայաստանի Հանրապետություն թերթի 12.10. 2022 թ. N 172 (7838) համարի 7 -րդ Էջում տպագրված  Գյումրի համայնքի սեփականություն հանդիսացող հողամասերի տրամադրման մրցութային հանձնաժողովը հայտարարում է ներքոհիշյալ հողամասերի կառուցապատման իրավունքով տրամադրման մրցույթի հայտարարության 1.-ին կետի 3-րդ սյունակի «350.0» թիվը փոխարինել «35.0» թվով:

Գյումրու համայնքապետարան