Home Տեղեկատվական կենտրոն Հայտարարություններ Հայտարարություն

Վանաձորի համայնքապետարանի «Դաշինք հանուն կայուն և կանաչ կառավարման» ծրագրի կարիքների համար հասարակական տրանսպորտում միջազգային խորհրդատվական ծառայությունների ձեռքբերում։ Ընթացակարգի ծածկագրերը՝TS/2020/421-733_VM/Ser-34:

Մրցույթը անց է կացվում ԵՄ PRAG ընթացակարգերի համաձայն, ուստի փաստաթղթերը կազմված են անգլերեն լեզվով: Մրցույթին մասնակցելու համար անհրաժեշտ հրահանգները՝ ժամանակացույց, հարց ու պատասխան, անհրաժեշտ փաստաթղթեր, մրցութային փաթեթի լրացվող ֆայլեր և այլն ներառված են b8o5_itt_simp_neg_en INSTRUCTIONS TO TENDERERS ֆայլում:

Պայմանագրային կողմից պարզաբանում պահանջելու վերջնաժամկետ ` 19 Հոկտեմբեր 2022

Պայմանագրային կողմի կողմից պարզաբանում տալու վերջնաժամկետ ` 21 Հոկտեմբեր 2022

Մրցույթները ներկայացնելու վերջնաժամկետ ` 26 Հոկտեմբեր 2022, 17:00

Բեռնել ` TS/2020/421-733_VM/Ser-34

Procurement of international consulting services in public transportfor the needs of the "Alliance for Better City Governance" program of Vanadzor Municipality. Procedure codes: TS/2020/421-733_VM/Ser-34.

The competition is conducted in accordance with EU PRAG procedures, so the documents are prepared in English. The instructions for participating in the competition - schedule, question and answer, necessary documents, files for the tender package, etc. - are included in the file b8o5_itt_simp_neg_en INSTRUCTIONS TO TENDERERS.

Deadline for requesting clarifications from the contracting authority ` 19 October 2022

Last date on which clarifications are issued by the contracting authority ` 21 October 2022

Deadline for submission of tenders,26 October 2022 ` 17:00

Download TS/2020/421-733_VM/Ser-34