Home Տեղեկատվական կենտրոն Հայտարարություններ Հայտարարություն

Ամփոփաթերթ և Տեղեկանք

«Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Գյումրի քաղաքի Սպանդարյան փողոցի՝ Շահումյան փողոցից Հաղթանակի պողոտա ընկած հատվածի անվանափոխման մասին» Գյումրի համայնքի ավագանու որոշման նախագծի հանրային բաց լսման և քննարկման

Ամփոփաթերթ և Տեղեկանք