Home Տեղեկատվական կենտրոն Հայտարարություններ Հայտարարություն

Ամփոփաթերթ և Տեղեկանք

«Գյումրի համայնքի տրանսպորտային ռազմավարության և գործողությունների ծրագիր» հարցի հանրային բաց լսման և քննարկման/

Ամփոփաթերթ և Տեղեկանք