Home Տեղեկատվական կենտրոն Հայտարարություններ Հայտարարություն

Ամփոփաթերթ և Տեղեկանք

«Գյումրի համայնքի տեղական սոցիալական պլանը» հարցի հանրային բաց լսման և քննարկման

Ամփոփաթերթ և Տեղեկանք