Home Տեղեկատվական կենտրոն Հայտարարություններ Հայտարարություն

Վանաձորի համայնքապետարանի «Դաշինք հանուն կայուն և կանաչ կառավարման» ծրագրի կարիքների համար ելակետային, միջանկյալ և ամփոփիչ գնահատման ծառայությունների ձեռքբերում։ Ընթացակարգի ծածկագրերը՝ TS/2020/421-733_VM/Ser-31:

Մրցույթը անց է կացվում ԵՄ PRAG ընթացակարգերի համաձայն, ուստի փաստաթղթերը կազմված են անգլերեն լեզվով: Մրցույթին մասնակցելու համար անհրաժեշտ հրահանգները՝ ժամանակացույց, հարց ու պատասխան, անհրաժեշտ փաստաթղթեր, մրցութային փաթեթի լրացվող ֆայլեր և այլն ներառված են b8o5_itt_simp_en INSTRUCTIONS TO TENDERERS ֆայլում
Ձեր կողմից մրցութային փաթեթի լրացվող ֆայլերն են՝
b8g_annexiiiom_en
b8i2_annexvbudgetfee_en
b8j1_annexvifif_en
b8j4_annexvilefcompany_en
b8o7_tenderform_simp_en

Պայմանագրային կողմից պարզաբանում պահանջելու վերջնաժամկետ ` 07 Հունվար 2022, 17:00

Պայմանագրային կողմի կողմից պարզաբանում տալու վերջնաժամկետ ` 12 Հունվար 2022

Մրցույթները ներկայացնելու վերջնաժամկետ ` 14 Հունվար 2022, 17:00

Հարցազրույցներ (առկայության դեպքում)

Տեխնիկական առաջարկների գնահատման ավարտի ամսաթիվ ` 17 Հունվար 2022

Բեռնել փաստաթղթերը