Home Տեղեկատվական կենտրոն Հայտարարություններ Հայտարարություն

Ամփոփաթերթ և Տեղեկանք

«Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Գյումրի համայնքի 2022-2026 թվականների հնգամյա զարգացման ծրագիրը հաստատելու մասին» նախագծի վերաբերյալ հանրային բաց լսման և քննարկման արդյունքում ստացված առարկությունների և առաջարկությունների

Ամփոփաթերթ և Տեղեկանք