Home Տեղեկատվական կենտրոն Հայտարարություններ Հայտարարություն

Ամփոփաթերթ և Տեղեկանք

«Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Գյումրի համայնքի վարչական տարածքում տեղական տուրքերի և վճարների 2022 թվականի դրույքաչափերը սահմանելու մասին» նախագծի վերաբերյալ հանրային բաց լսման և քննարկման

Ամփոփաթերթ և Տեղեկանք