Home Տեղեկատվական կենտրոն Հայտարարություններ Հայտարարություն

Վանաձորի համայնքապետարանի «Դաշինք հանուն կայուն և կանաչ կառավարման» ծրագրի կարիքների համար միջոցառումների կազմակերպման ծառայությունների ձեռքբերում

Հարգելի գործընկեր,
Ուրախ եմ տեղեկացնել, որ ձեր ընկերությունը հրավիրվում է մասնակցելու ծառայությունների մատուցման մրցույթի, որի ամբողջական փաթեթը կցված է:
Մրցույթը անց է կացվում ԵՄ PRAG ընթացակարգերի համաձայն, ուստի փաստաթղթերը կազմված են անգլերեն լեզվով: Մրցույթին մասնակցելու համար անհրաժեշտ հրահանգները՝ ժամանակացույց, հարց ու պատասխան, անհրաժեշտ փաստաթղթեր, մրցութային փաթեթի լրացվող ֆայլեր և այլն ներառված են b8o5_itt_simp_en (2) INSTRUCTIONS TO TENDERERS ֆայլում:
Ձեր կողմից մրցութային փաթեթի լրացվող ֆայլերն են՝
b8g_annexiiiom_en
b8i1_annexvbudgetglobal_en
b8j1_annexvifif_en
b8j4_annexvilefcompany_en
b8o7_tenderform_simp_en:

Պայմանագրային կողմից պարզաբանում պահանջելու վերջնաժամկետ ` 27 Սեպտեմբեր 2021, 18:00

Պայմանագրային կողմի կողմից պարզաբանում տալու վերջնաժամկետ ` 07 Հոկտեմբեր 2021

Մրցույթները ներկայացնելու վերջնաժամկետ ` 18 Հոկտեմբեր 2021, 18:00

Հարցազրույցներ (առկայության դեպքում)

Տեխնիկական առաջարկների գնահատման ավարտի ամսաթիվ ` 20 Հոկտեմբեր 2021

Բեռնել փաստաթղթերը