Գլխավոր էջ Տեղեկատվական կենտրոն Հայտարարություններ Հայտարարություն

Աշխատանքի հայտարարություն

Պաշտոն։  Մշտադիտարկման և գնահատման մասնագետ

Կազմակերպություն։  Վանաձորի համայնքապետարան

Աշխատանքի վայր։  Վանաձոր համայնք

Դիմելու վերջնաժամկետ։  15 մարտի 2021 թ․

Աշխատանքի տևողություն։  3 տարի (3 ամիս փորձաշրջանով)

Աշխատանքի ակնկալվող մեկնարկ։  25 մարտի 2021 թ․

Նախաբան..  Վանաձորի համայնքապետարանը՝ համագործակցելով Գյումրու համայնքապետարանի և Լեհաստանի Պիլա քաղաքի համայնքապետարանի հետ, ԵՄ ֆինանսավորմամբ սկսում է ԴԱՇԻՆՔ՝ հանուն կայուն և կանաչ կառավարման (ԿԿԿ ԴԱՇԻՆՔ) ABC.GoV: Alliance for Better City Governance, and in Armenian)) ծրագիրը։ Ծրագիրը մեկնարկել է 2021թ փետրվարի 1-ից։

Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է աշխատանքի ընդունել PR /տեսանելիության փորձառու մասնագետի, որը պատասխանատու կլինի ծրագրի իրականացման ժամանակահատվածում ԵՄ պահանջներին համապատասխան ծրագրի հաղորդակցության / տեսանելիության գործողությունների իրակացման համար:

Հիմնական պարտականությունները․

• Ծրագրի թիմի հետ համաձայնեցնելով՝ քննարկել և վերջնական տեսքի բերել ծրագրի հիմնական ցուցիչները, ինչպես նաև մշտադիտարկման ենթարկել դրանք ծրագրի ողջ ընթացքում
• Ծրագրի թիմի հետ խորհրդակցությունների հիման վրա մշակել ծրագրի մշտադիտարկման պլան ծրագիրն իրականացնող երեք քաղաքների համար
• Ծրագրի 3 գործընկերների, ոլորտային անձնակազմի միջոցով վերահսկել տվյալների կանոնավոր հավաքագրումը և կատարել այցելություններ ՝ տվյալների որակը պատահական ստուգումներով և հաստատումներով ապահովելու համար
• Անվտանգ և հասանելի ձևով գրանցել, կառավարել և պահպանել մշտադիտարկման և գնահատման տվյալները
• Վերլուծել ցուցանիշները, ներկայացնել առաջարկություններ, պատրաստել հաշվետվություններ
• Օժանդակել ծրագրի բազային պլանի և դրան հետևող հարցումների մշակմանը
• Անցկացնել մշտադիտարկման և գնահատման դասընթաց ծրագրի ամենօրյա մշտադիտարկման մեջ ներգրավված աշխատակիցների համար
• Աջակցել ծրագրերի մշակման/գրանտների կառավարման թիմին տրամաբանական աղյուսակների, մշտադիտարկման և գնահատման պլանների կազմման և ծրագրի գործողությունների ու գրանտների թիրախների որոշման հարցում
• Իրականացնել ծրագրի առաջընթացի գնահատում
• Փաստաթղթավորել քաղված դասերը և լավագույն գործելակերպը, մշտադիտարկման և գնահատման արդյունքում քաղված դասերով կիսվել թիմի հետ։

Պահանջվող որակավորումները․

• Բարձրագույն կրթություն հասարակական գիտությունների, տեղեկատվության կառավարման կամ հարակից ոլորտներում
• Բարձրագույն կրթություն հասարակական գիտությունների կամ հարակից ոլորտներում
• Ծրագրերի (մասնավորապես՝ միջազգային դրամաշնորհային ծրագրերի) կառավարման և գնահատման առնվազն 5 տարվա փորձ
• Մշտադիտարկման և գնահատման պլանների և գործիքակազմի մշակման փորձ
• Վերապատրաստումներ անցկացնելու և աշխատակազմի կարողությունների զարգացման կարողություն
• Անգլերենի գերազանց իմացություն։

Վարձատրություն.  Ըստ աշխատանքային գործունեության պատմության, բայց ոչ ավելի, քան նախատեսված է ծրագրի բյուջեով։

Ծրագրի նպատակն է.  Նպաստել Վանաձորի և Գյումրու քաղաքային կայուն կառավարմանը՝ ոլորտում քաղաքականության և ընթացակարգերի, ծառայությունների որակի բարելավմանը:

Ծրագրի բաղադիչներն են․

• Վանաձոր և Գյումրի համայնքների քաղաքային կայուն կառավարման քաղաքականության ու գործիքների բարելավում՝ համահունչ ազգային և ԵՄ չափանիշներին։
• Աջակցություն Վանաձոր և Գյումրի համայնքներին մաքուր շրջակա միջավայր ստեղծելու գործում՝ ներդնելով «կանաչ» հանրային տրանսպորտ և թափոնների վերամշակման պրակտիկա։
• Վանաձորի և Գյումրու համայնքային ծառայողների կարողությունների բարելավում՝ քաղաքային կայուն կառավարման, «կանաչ» տրանսպորտային համակարգի և աղբի վերամշակման արդյունավետ տեխնոլոգիաների գործարկման ոլորտներում։

Ինչպե՞ս դիմել․

Հետաքրքրված անձիք պետք է իրենց ինքնակենսագրությունը (CV) ներկայացնեն հետևյալ էլելկտրոնային փոստով․ Այս էլ.փոստի հասցեն պահպանված է spam bots-երից, պետք է Javascript-ին հնարավորություն տալ դիտելու համար ` վերնագրում նշելով

«ABC.GoV- ԴԱՇԻՆՔ ծրագիր․ Ֆինանսական և ադմինիստրատիվ հարցերով օգնական- Վանաձոր» կամ Ֆինանսական և ադմինիստրատիվ հարցերով օգնական- Գյումրի»։

Դիմումների վերջնաժամկետը 2021 թ մարտի 12-ն է։ Ժամկետանց դիմումները չեն ընդունվելու։ Հարցազրույցի կհրավիրվեն միայն Ընտրող հանձնաժողովի կողմից ինքնակենսագրականների հիման վրա ընտված դիմորդները։

 

 

Position։  Monitoring and Evaluation Specialist

Organization։  Vanadzor Municipality

Post Location (s)։  Vanadzor community 

Application deadline։  15 March, 2021

Employment։  3 years (3 months probation period)

Expected start date։  25 March, 2021

Description:  Vanadzor Municipality, in cooperation with Gyumri Municipality, Pila Municipality, Poland, launches EU-funded Alliance for Better City Governance Project. (ABC.GoV). The Project started on 1 February, 2021.

Within the framework of the project, it is planned to recruit an experienced Administrative/Financial Assistant who will be responsible for providing assistance in financial, administrative and logistical issues.

Main Responsibilities:

• In coordination with the Project team discuss and finalize the key project indicators as well as monitor them throughout the duration of the projects
• Develop the project monitoring plan for three project cities in consultation with the project team
• Supervise regular data collection through the 3 project partners, field staff and perform site visits to ensure quality of the data by random verifications and validations
• Record, manage and preserve monitoring and evaluation data in a safe and accessible way
• Analyze indicators and make recommendations and prepare reports
• Contribute to the design of the project baseline and follow-up surveys
• Conduct M & E training for the project staff involved in day-to-day monitoring of the project
• Assist the project program development/grants management team in establishing log frames, M & E work plans, and targets for different project activities and grants
• Implement the project progress evaluation
• Document the lessons learned and best practices, share learning from M&E process with the wider team.

Qualifications and Experience:

• University degree in social sciences or information management or in related fields
• University degree in social sciences or other related field
• At least 5 years of practical experience in project management and evaluation, particularly in international donor projects
• Experience in development of M & E plan and M&E tools
• Ability to provide training and build capacity of relevant staff
• Proficiency in English

Remuneration.  According to the salary history, but not more than budget by the project.

About the Project.  Overall objective: Contribute to the sustainable urban governance of the cities of Vanadzor and Gyumri, Armenia

Specific objective(s):

• The municipalities of Vanadzor and Gyumri design and implement urban planning, waste recycling and transportation policies in line with national and European standards.
• Users of municipal transports and waste management services have access to safe, healthy, inclusive and green services.
• The residents of Vanadzor and Gyumri are more knowledgeable and aware of adverse effects of plastic waste and fuel transportation on human health and environment, change behaviour to contribute improvement of service delivery.

How to apply?

Interested candidates can submit their CV to the following e-mail։ Այս էլ.փոստի հասցեն պահպանված է spam bots-երից, պետք է Javascript-ին հնարավորություն տալ դիտելու համար mentioning

“ABC.GoV – Administrative /Financial Assistant–Vanadzor” or “ABC.GoV – Administrative /Financial Assistant-Gyumri”

in the subject line. The deadline for applications is 12 March , 2021. Overdue applications will not be accepted. Only the shortlisted applicants will be invited for an interview.