Home Տեղեկատվական կենտրոն Հայտարարություններ Հայտարարություն

Աշխատանքի հայտարարություն

Պաշտոն։  Ծրագրի Հաշվետվությունների գծով մասնագետ

Կազմակերպություն։  Վանաձորի համայնքապետարան

Աշխատանքի վայր։  Վանաձոր համայնք

Դիմելու վերջնաժամկետ։  13 մարտի 2021 թ․

Աշխատանքի տևողություն։  3 տարի (3 ամիս փորձաշրջանով)

Աշխատանքի ակնկալվող մեկնարկ։  19 մարտի 2021 թ․

Նկարագրություն.  Վանաձորի համայնքապետարանը՝ համագործակցելով Գյումրու համայնքապետարանի և Լեհաստանի Պիլա քաղաքի համայնքապետարանի հետ, ԵՄ ֆինանսավորմամբ սկսում է ԴԱՇԻՆՔ՝ հանուն կայուն և կանաչ կառավարման (ԿԿԿ ԴԱՇԻՆՔ) ABC.GoV: Alliance for Better City Governance, and in Armenian)) ծրագիրը։ Ծրագիրը մեկնարկել է 2021թ փետրվարի 1-ից։

Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է ընտրել ծրագրի Հաշվետվությունների գծով մասնագետի, ով կապահովի ծրագրային գործողությունների և ընթացակարգերի համապատասխանությունը ԵՄ պահանջներին և ընթացակարգերին (PRAG) և ազգային օրենսդրությանը, կպատրաստի դրամաշնորհատուին ներկայացվող ֆինանսական ամփոփ հաշվետվությունները։

Հիմնական պարտականությունները․

• Ապահովել ծրագրի ծախսերի համապատասխանությունը հաստատված բյուջեին
• Աջակցել ծրագրի ղեկավարին՝ բյուջեում թույլատրելի չափով փոփոխություններ կատարելիս
• Պատրաստել անհրաժեշտ փաստաթղթերը դրամաշնորհային պայմանագրում փոփոխություններ կատարելու և ԵՄ կողմից այն հաստատելու համար
• Տեխնիկական աջակություն ցույց տալ ծրագրի գործընկերներին ֆինանսական կառավարման հարցում, հաշվետվությունների պատրաստման ժամանակ՝ ապահովելով ԵՄ կանոնների և ընթացակարգերի հետևողական կիրառումը
• Պատրաստել ամփոփ ֆինանսական հաշվետվություններ, կանխավճարի պահանջագրեր դրամաշնորհային պայմանագրով նախատեսված ձևաթղթերի (հավելվածների), պահանջների և ընթացակարգերի հիման վրա
• Ծրագրի հաշվապահի հետ միասին ապահովել ծախսերի ստուգման աուդիտորի գործունեությունը։

Պահանջվող որակավորումները․

• Բարձրագույն կրթություն տնտեսագիտության, հասարակական գիտությունների, իրավագիտոթյան, միջազգային հարաբերությունների կամ հարակից ոլորտներում,
• Դոնորների կողմից ֆինանսավորվող ծրագրերի Հաշվետվությունների գծով մասնագետի առնվազն 5-ամյա փորձ,
• Հաղորդակցության և բանակցելու գերազանց հմտություններ,
• Տարբեր առաջադրանքների վրա միաժամանակ և սեղմ ժամկետներում աշխատելու ունակություն,
• Անգլերենի իմացություն,
• Միջազգային կազմակերպությունների հետ աշխատելու փորձ։

Վարձատրություն.  Ըստ աշխատանքային գործունեության պատմության, բայց ոչ ավելի, քան նախատեսված է ծրագրի բյուջեով։

Ծրագրի նպատակն է.  Նպաստել Վանաձորի և Գյումրու քաղաքային կայուն կառավարմանը։

Ծրագրի բաղադիչներն են․

• Վանաձոր և Գյումրի համայնքների քաղաքային կայուն կառավարման քաղաքականության ու գործիքների բարելավում՝ համահունչ ազգային և ԵՄ չափանիշներին։
• Աջակցություն Վանաձոր և Գյումրի համայնքներին մաքուր շրջակա միջավայր ստեղծելու գործում՝ ներդնելով «կանաչ» հանրային տրանսպորտ և թափոնների վերամշակման պրակտիկա։
• Վանաձորի և Գյումրու համայնքային ծառայողների կարողությունների բարելավում՝ քաղաքային կայուն կառավարման, «կանաչ» տրանսպորտային համակարգի և աղբի վերամշակման արդյունավետ տեխնոլոգիաների գործարկման ոլորտներում։

Ինչպե՞ս դիմել․

Հետաքրքրված անձիք պետք է իրենց ինքնակենսագրությունը (CV) ներկայացնեն հետևյալ էլելկտրոնային փոստով․ Այս էլ.փոստի հասցեն պահպանված է spam bots-երից, պետք է Javascript-ին հնարավորություն տալ դիտելու համար ` վերնագրում նշելով

«ABC.GoV- ԴԱՇԻՆՔ ծրագիր․ Ֆինանսական և ադմինիստրատիվ հարցերով օգնական- Վանաձոր» կամ Ֆինանսական և ադմինիստրատիվ հարցերով օգնական- Գյումրի»։

Դիմումների վերջնաժամկետը 2021 թ մարտի 12-ն է։ Ժամկետանց դիմումները չեն ընդունվելու։ Հարցազրույցի կհրավիրվեն միայն Ընտրող հանձնաժողովի կողմից ինքնակենսագրականների հիման վրա ընտված դիմորդները։

 

 

Position։  Compliance and Reporting Specialist

Organization։  Vanadzor Municipality

Post Location (s)։  Vanadzor community 

Application deadline։  13 March, 2021

Employment։  3 years (3 months probation period)

Expected start date։  19 March, 2021

Description:  Vanadzor Municipality, in cooperation with Gyumri Municipality, Pila Municipality, Poland, launches EU-funded Alliance for Better City Governance Project. (ABC.GoV). The Project started on 1 February, 2021.

Within the framework of the project, it is planned to recruit an experienced Administrative/Financial Assistant who will be responsible for providing assistance in financial, administrative and logistical issues.

Main Responsibilities:

• Ensure that program expenditures are in line with the approved budget
• Assist the Team Leader in making allowable changes in the budget
• Prepare documents for requesting Amendment to the Grant Contract if needed
• Provide support and technical guidance to the project partners in financial management, preparation of reports to ensure that EU rules and regulations are consistently applied
• Prepare consolidated financial reports and payment requests in accordance with the templates, requirements and procedures set by the Grant Contract
• With the project accountant support the auditor in expenditure verification mission.

Qualifications and Experience:

• University degree in economics, social science, law, international relations or other related fields
• At least 5 years of experience as a compliance and reporting specialist in Donor funded projects
• Excellent communication and negotiation skills
• Ability to work on different tasks at the same time and under time pressure
• Proficiency in English
• Work experience with international organizations.

Remuneration.  According to the salary history, but not more than budget by the project.

About the Project.  Overall objective: Contribute to the sustainable urban governance of the cities of Vanadzor and Gyumri, Armenia

Specific objective(s):

• The municipalities of Vanadzor and Gyumri design and implement urban planning, waste recycling and transportation policies in line with national and European standards.
• Users of municipal transports and waste management services have access to safe, healthy, inclusive and green services.
• The residents of Vanadzor and Gyumri are more knowledgeable and aware of adverse effects of plastic waste and fuel transportation on human health and environment, change behaviour to contribute improvement of service delivery.

How to apply?

Interested candidates can submit their CV to the following e-mail։ Այս էլ.փոստի հասցեն պահպանված է spam bots-երից, պետք է Javascript-ին հնարավորություն տալ դիտելու համար mentioning

“ABC.GoV – Administrative /Financial Assistant–Vanadzor” or “ABC.GoV – Administrative /Financial Assistant-Gyumri”

in the subject line. The deadline for applications is 12 March , 2021. Overdue applications will not be accepted. Only the shortlisted applicants will be invited for an interview.