Home Տեղեկատվական կենտրոն Հայտարարություններ Հայտարարություն

Ամփոփաթերթ և Տեղեկանք

Զբոսաշրջության և քաղաքաշինության բարեգործական հիմնմադրամի կողմից իրականացվող Գյումրու <<Բարեկամության>> զբոսայգու վերակառուցման նախագծի և նախատեսվող գործունեությունից շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության վերաբերյալ երրորդ հանրային բաց լսման և քննարկման

Ամփոփաթերթ և Տեղեկանք