Home Տեղեկատվական կենտրոն Հայտարարություններ Հայտարարություն

Հ Ր Ա Վ Ե Ր

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՔՆՆԱՐԿՄԱՆ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ

«Հայաստանի զարգացման նախաձեռնություններ» (IDeA) հիմնադրամի կողմից իրականացվող Գյումրու Բարեկամության զբոսայգու վերակառուցման նախագծի և նախատեսվող գործունեությունից շրջակա միջավայրի վրա նախնական ազդեցությունների նախնական գնահատման հայտի վերաբերյալ (2-րդ հանրային քննարկում)

Բեռնել`1, 2