Home Տեղեկատվական կենտրոն Հայտարարություններ Հայտարարություն

Ամփոփաթերթ և Տեղեկանք

Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Գյումրի համայնքի «Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Գյումրի համայնքի վարչական տարածքում տեղական տուրքերի և վճարների 2021 թվականի դրույքաչափերը սահմանելու և Գյումրի համայնքի ավագանու 2019 թվականի դեկտեմբերի 10-ի N 216-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ավագանու որոշման նախագծի վերաբերյալ հանրային բաց լսման և քննարկման

Ամփոփաթերթ և Տեղեկանք