Home Տեղեկատվական կենտրոն Հայտարարություններ Հայտարարություն

Ամփոփաթերթ և Տեղեկանք

«Սքայ Գյումրի» ծրագրի իրագործման միջոցով Գյումրի քաղաքում օդային քաղաքային տրանսպորտի համակարգի ստեղծում՝ իր ենթակառուցվածքներով» թեմայի վերաբերյալ հանրային բաց լսման և քննարկման

Ամփոփաթերթ և Տեղեկանք