Home Տեղեկատվական կենտրոն Հայտարարություններ Հայտարարություն

Հ Ր Ա Վ Ե Ր

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՔՆՆԱՐԿՄԱՆ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ

2020 թվականի hուլիսի 02-ին ժամը 15:00-ին Գյումրու համայնքապետարանի վարչական շենքում (Վարդանանց հր. 1, 2-րդ հարկ, ավագանու նիստերի դահլիճ) կայանալու է հանրային բաց լսում և քննարկում (այսուհետ՝ քննարկում):
Քննարկման թեման՝
«Սքայ Գյումրի» ծրագրի իրագործման միջոցով Գյումրի քաղաքում օդային քաղաքային տրանսպորտի համակարգի ստեղծում՝ իր ենթակառուցվածքներով:
Ծրագրի հեղինակ՝ «Արմոն» ՍՊԸ
Զեկուցող՝ «Արմոն» ՍՊԸ-ի տնօրեն Խաչատուր Սարգսյան

Բեռնել`1