Home Տեղեկատվական կենտրոն Հայտարարություններ Հայտարարություն

Ամփոփաթերթ և Տեղեկանք

2020 թվականի հունվարի 30-ին կայացած Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Գյումրի համայքի Երիտասարդական քաղաքականության 2020-2029 թվականների 2020-2021 թվականների ռազմավարության և գործողությունների ծրագրի հաստատաման մասին ավագանու որոշման նախագծի վերաբերյալ հանրային բաց լսման և քննարկման

Ամփոփաթերթ և Տեղեկանք