Home Տեղեկատվական կենտրոն Հայտարարություններ Հայտարարություն

Հարգելի համաքաղաքացիներ, Տեղեկանում են, որ Գյումրի համայնքի տարածքում տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից աղբահանության գործընթացի կազմակերպման համար սահմանվել է վճարի նոր չափ: Գյումրի համայնքի վարչական տարածքում համայնքի կողմից մատուցվող աղբահանության ծառայության դիմաց գանձվող տեղական վճարների 2020 դրույքաչափերին:

Գյումրի համայնքի ավագանու N 216–Ն որոշում) կարող եք ծանոթանալ կից ներկայացված  փաստաթղթում: