Home Տեղեկատվական կենտրոն Հայտարարություններ Հայտարարություն

Գյումրու համայնքապետարանի համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողամասերի հրապարակային սակարկությունների (աճուրդների) կազմակերպման և անցկացման համար Գյումրու համայնքապետարանը հայտարարում է համայնքային սեփականություն համարվող ներքոհիշյալ հողամասերի փակ դասական աճուրդ

Աճուրդի հաղթողները պետք է համամասնորեն մասնակցեն թաղամասի ճանապարհների և ընդհանուր ինժեներական կոմունիկացիոն ցանցերի նախագծման և կառուցման աշխատանքներին:

Աճուրդին մասնակցել ցանկացող անձինք աճուրդի կազմակերպման և անցկացման ընթացակարգի, հողամասերի վերաբերյալ գրաֆիկական նյութերին կարող են ծանոթանալ Գյումրու համայնքապետարանում /Վարդանանցհր. 1/, ինչպես նաև Գյումրու համայնքապետարանի ինտերնետային կայքում` www.gyumricity.am: Աճուրդին մասնակցելու իրավունք ունեն` ՀՀ քաղաքացիներն ու իրավաբանական անձիք և ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված հողի սեփականության իրավունքի այլ սուբյեկտներ և հողօգտագործողներ: Աճուրդի պայմանների մանրամասներին` հողամասի ելակետային տվյալներին, ճարտարապետահատակագծային առաջադրանքի պահանջներին և պայմաններին, հողամասի հատակագծին ,պայմանագրի տիպային օրինակին ծանոթանալու ու հայտ ներկայացնելու համար դիմել Գյումրու համայնքապետարան /Վարդանանց հր. 1 2.22.29/:

Աճուրդը կայանալու է 2018թ. օգոստոսի 17-ին ժ.16ºº-ին,Վարդանանց հր.1, 2-րդ հարկ: Հայտերն ընդունվում են աշխատանքային օրերին՝ մինչև 2018թ. օգոստոսի 15-ը ժ.1600-ը:

Բեռնել փաստաթուղթը