Home Տեղեկատվական կենտրոն Հայտարարություններ Հայտարարություն

<<Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին>> ՀՀ օրենքի /21.06.2014թ. Հ0-110-Ն/ համաձայն, ինչպես նաև ՀՀ կառավարության 19.11.2014թ. N 1325-Ն որոշման հավելվածի 5-րդ գլխով սահմանված կարգով 2018թ հուլիսի 20-ին, ժամը 12.00-ին Շիրակի մարզի Գյումրու համայնքապետարանում տեղի կունենա Տեղական տնտեսությունների և ենթակառուցվածքների զարգացման ծրագրի շրջանակներում Գյումրու «Կումայրի» արգելոց պատմական կենտրոնի փողոցների վերակառուցման ենթածրագրի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննության շրջանակում 3-րդ հանրային քննարկում (հիմնական գնահատման փուլ)

Փաստաթղթերին կարելի է ծանոթանալ ՀՀ բնապահպանության նախարարության և Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի (ՀՏԶՀ) պաշտոնական կայքերում (www.mnp.am, www.atdf.am): Հեռ.՝ 010221568, 094402568