Home Information Center Announcements Հայտարարություն

Հարգելի համաքաղաքացինե՛ր

Գյումրի համայնքի Տեղական ինքնակառավարման մարմնի գործունեության թափանցիկության ապահովման, ինչպես նաև կատարվող աշխատանքների արդյունավետության բարձրացման նպատակով Գյումրի համայնքի հնգամյա 2017 թվականի ծրագրերի մոնիթորինգի և գնահատման աշխատանքներին մասնակցության համար ակնկալում ենք քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների և խմբերի, ավագանու անդամների ակտիվ բնակիչների և շահագրգիռ այլ անձանց ներգրավվածությունը:

Վերը նշված աշխատանքներին մասնակցել ցանկացողները մինչև 2018 թվականի հունվարի 31-ը կարող են դիմել Գյումրու քաղաքապետարանի աշխատակազմի ծրագրերի և արտաքին կապերի բաժին (Վարդանանց հր.1, քաղաքապետարանի 3-րդ հարկ) կամ զանգահարել հետևյալ հեռախոսահամարով՝ 0312 2 22 24